Linjerna

Många tror att handflatans linjer är det enda som handtydning består av, men det är långt ifrån sant. Man måste väga in många fler faktorer, eftersom linjerna i sig inte betyder särskilt mycket utan kontexten av hela handen. Linjerna är floder av energi, eller chi, som rör sig genom kroppens organ och medvetandets olika områden. Varje huvudlinje har sin grundläggande kvalitet som reflekterar en särskild energiström i en människa.  

Linjerna i handen börjar formas redan under graviditeten, mellan v9 och v11, och förändras långsamt under hela ens livstid. Därför är det en god idé att få din hand läst en gång per år för att se hur linjerna förändras (och därmed du själv).

Man säger att handens form och fingeravtrycken visar de fasta, genetiska och oföränderliga potentialerna i en individ och att linjerna
är individens uttryck av de potentialerna.

Det finns fyra huvudlinjer och de finns vanligtvis i de flesta
människors händer.

Det finns också oftast, men långt ifrån alltid, andra mindre
linjer i händerna.

Några få principer förenklar förståelsen av de mindre
linjerna.

Förenklat kan man säga att huvudlinje som är trasig, svag,
full av öar eller avbruten av många korsande linjer har nedsatt funktion i
motsats till en tydlig och fyllig linje som fungerar väl. Flödet i linjerna bör
vara som en fritt flytande älv, obehindrat från öar, blockeringar och avbrott.
Raka, röda linjer är starka strömmar av energi och visar på en individ som är
direkt och kanske onyanserad medan en böjd, svag linje indikerar en mer
taktfull och nyanserad personlighet.

Huvudlinjerna bör vara någorlunda balanserade i styrka gentemot
varandra. Om någon av linjerna sticker ut som särskilt stark bör det vara
Jordlinjen. Om någon annan av huvudlinjerna sticker ut mycket betyder det att
individen håller sig för mycket i någon icke-fysisk aspekt av sig själv och att
deras liv på något vis är obalanserat. Om t ex Vattenlinjen är väldigt stark
och djup och de andra huvudlinjerna är svaga betyder det att fysisk energi och
stabilitet (Jordlinjen), mål (Eldlinjen) och mental klarhet (Luftlinjen) för
närvarande domineras av känslotillståndet.

Linjer kan också vara för långa eller för korta. Om en
huvudlinje korsar handflatan från sida till sida eller uppifrån och ner skapar
det en intensiv och överdriven personlighet.

Om en huvudlinje är väldigt kort, d.v.s. når inte mer än
hälften av handflatan, innebär det att individen har begränsningar inom det
området.

Linjerna influeras av området I handflatan de är i, samt
fingret de pekar mot.

Linjerna avspeglar individens tolkning av händelser i livet.
För vissa kan den idén vara svår att svälja, men i slutändan handlar det om att
det inte finns någon objektiv sanning i det individuella livet. Som exempel kan
två barn i samma familj gå igenom föräldrarnas separation men upplevelsens
avtryck i linjerna är olika varandra.

En mycket fascinerande aspekt av linjerna är att de
reflekterar sina egenskaper både tillfälligt och kronologiskt. En korsande
linje eller ö indikerar inte bara en händelse vid en specifik tidpunkt i
individens liv utan också sådant som sker från ögonblick till ögonblick i
medvetandet.

Till exempel: en stor ö i slutet på Luftlinjen reflekterar
inte bara en stressande och osammanhängande mental process i relativ nutid i
individens liv, (t ex åldersdemens), det indikerar också stress och oklarhet i
deras tankeprocesser i nutid.

Som en generell princip kan man säga att ju högre linjen går
i handflatan, ju mer idealiserad och abstrakt är energin som rör sig i linjen
och desto mer handlar den om högre funktioner och högre belägna delar av
kroppen. Exempelvis en linje ovanför Vattenlinjen, nära fingrarna, är kopplad
till fantasi och verklighetsflykt men även rent fysiskt till huvudet. Små
linjer i detta område indikerar en tendens att få migrän.

Början på Jordlinjen i botten på handflatan handlar om hur
förankrad och grundad du är, och på det fysiska planet är den kopplad till
ringmuskeln.

Linjer eller grenar från linjer som sträcker sig uppåt i
handen uttrycker optimism, idealism och positiva attityder och händelser.

Linjer eller grenar från linjer som går neråt i handen
uttrycker mer av att hålla fast vid, depression, förlust, dränering av energi
och negativa händelser.

Ett avbrott i en linje visar på ett avbrott i individens liv.
Om de två delarna av linjen överlappar varandra går de fort vidare in i nya
upplevelser, om det är ett stort gap emellan, utan överlappning betyder det att
funktionen upphört inom det som linjen representerar och under gapets tidsperiod
är individen sårbara för sammanbrott och sjukdom.

Kontrollera alltid kvaliteten på linjen efter ett avbrott.
Om linjen blir tydligare innebär det att erfarenheten i slutändan visat sig
vara välgörande.

Öar i en linje indikerar oförmåga att hantera en situation,
förvirring och stress.

Kluvna linjer indikerar mångfald. Ofta är en gren starkare
och är det dominerande mönstret.

Små linjer som skär igenom viktiga linjer kallas spärrar och representerar yttre hinder.

När det finns väldigt många linjer över hela handen indikerar det mental hyperaktivitet, mycket flyktiga svar och intryck och möjligtvis neuroser. Detta kallas för ”full hand”. En sådan person är nervöst lagd,
komplicerad och sofistikerad men blir lätt överbelastad, stressad och riskerar utmattning.

Om individen har väldigt få linjer i handflatan betyder det att personligheten saknar komplexitet. Individen är fokuserad inom mentala gränser och vanor, och har ofta klart för sig vad de vet. De föredrar att vara raka och direkta i sin kommunikation, beteende och tänkande.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen