Virvel

Människor med virvlar är ofta mycket originella och effektiva människor. De är oberoende, frihetsälskande, självmotiverade och ofta mycket begåvade. Virvlar är de som är mest medvetna om sin individualitet, ofta så de blir för individualistiska. De står emot att bli influerade av andra och ogillar starkt när andra lägger sig i, och blir rebelliska om de begränsas eller hämmas på något sätt. Mest av allt har de ett stort behov av personlig självständighet. De har ett starkt begär att bli själv-försörjande, självständiga och oberoende av andra. Därför tenderar de att bli säregna personligheter snarare än en i mängden. Detta bidrar till varför de kan bli riktiga original – de tycker om att vara annorlunda!

Ofta känner de sig verkligen “annorlunda” vilket kan göra dem till något av ensamvargar. De förlorar aldrig sin individualitet och ibland resulterar det i en oförmåga att kunna beblanda sig med andra människor. Även om de beblandar sig med andra är de fortfarande medvetna om sin individualitet och har svårigheter med att anpassa sig till gruppidentiteter. Oftast relaterar de med andra en i taget, och väljer vanligtvis ut andra människor (andra virveltyper) ur grupper de tillhör.
Annars har de en stor kärlek till ensamhet. Deras ensliga natur gör att de ofta känner sig vara på fel plats eller fjärmade från andra. De känner sig ofta väldigt missförstådda av andra och på grund av det lider av känslan att inte höra till.

Närvaron av virvlar indikerar också en eftertänksam och analytisk läggning. De har vanligtvis klara uppfattningar om saker och ting, och eftersom de inte låter sig influeras så mycket av andra människor kan de vara ganska bestämda i sina uppfattningar. Virvlar tycker om att vara sina egna chefer och dras därför mot att bli egenföretagare eller ha anställningar som ger dem kontroll och självständighet. När de arbetar för andra måste de ha sin egen nisch som de har kontroll över och kan agera utan andras inblandning. De behöver uttrycka sin individualitet och måste ha friheten att göra det.  De uttrycker sig sällan på något underkastande vis, vilket ibland kan uppfattas som arrogans, och deras behov av självständighet och kontroll gör så att de föredrar att organisera saker med dem själva i centrum. Många virvelmänniskor kan vara svåra att komma överens med. De lever efter sina egna lagar och har ofta en inre likgiltighet för andra och samhället de lever i. De anpassar sig bara när de själva vill det, och eftersom de inte är särskilt bundna av konventioner, är de bara konventionella och laglydiga så länge det passar dem att vara det – och bara så länge det inte är i vägen för det som de vill göra.

Ju fler virvlar i handens fingrar, desto mer ratar personen samhället och lever i en annan dimension, i sin egen ”virvel” av verklighet. Medan de kan förefalla isolerade eller självupptagna, har de vanligtvis någon ganska unik talang eller talanger som de utmärker sig genom. Virveln är verkligen kännetecknet på individualisten, någon som alltid är upptagen med att finna sin nisch i livet.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen