Välkommen till Modern Handtydning!

Johnny Fincham & Rev. Andreas Hindström

Modern handtydning har utvecklats enormt från den medeltida tron att vårt förutbestämda öde var ingraverat i våra händers linjer. Som att det går att se hur många barn man ska få eller om man kommer gifta sig. I själva verket förändras linjerna i handen under livet i enlighet med dina erfarenheter och genom din personliga utveckling.

På senare år har många vetenskapliga undersökningar publicerats som bekräftar det som vi handtydare vetat länge, att handtydning tar fram korrekt information om din personlighet.
Handen är den kroppsdel i människan som har i särklass flest nervkopplingar till hjärnan och blir en spegelbild av personligheten och själen.

Det grundläggande i handen, fingeravtrycken, fingerlängd och handens form, förblir desamma genom livet och kan ses representera våra grundläggande egenskaper och genetiska anlag.

Det är såklart nödvändigt att förstå dessa djupare aspekter av vår natur, eftersom utan den förståelsen finns stor risk att vi formar oss till något som vi inte är. Vilket i sin tur innebär att vi gör fel val i livet, och samma dramer spelas ut, gång på gång.

Genom handtydning kan vi komma att förstå hur vi verkligen är och ta vårt öde i egna händer.

Människan är både sofistikerad och komplex. Handtydning är en konst som också är sofistikerad och komplex. En bra handtydare kan finna motsägelser och problem som döljer sig djupt i psyket.

En handläsning är en upptäcktsresa i det inre landskapet. Istället för att få höra om sitt öde (vilket bara till viss del är förutbestämt) är en handläsning så mycket mer; det är ett tillfälle för uppenbarelser, möjligheter och förändring.

Modern handtydning är ett kraftfullt verktyg och kan berätta om din uppväxt, problemområden i livet, dolda rädslor, talanger, naturliga anlag, självförtroendenivåer, grundläggande hälsotillstånd och mycket mer.

Sann Själv-medvetenhet gör dig till kaptenen på skutan vilket ger dig frihet i livet.
Självklart är det möjligt att förutspå sannolik framtid inom olika områden. Men framtiden avgörs av dina tankar, förväntningar och syn på världen. Det är fullt möjligt att strukturera om livet, med en positiv inställning till förändring, och möta de förändringar vi alla ställs inför i livet, eftersom det är en del av livet.

Syftet med modern handtydning är Själv-medvetenhet, att ta kommando över sitt eget liv och bli fri genom Själv-kunskap.      

Precis vem som helst kan lära sig handtydning. Det är som vilket annat hantverk som helst – du behöver varken vara medial eller ha några särskilda gåvor för att lära dig. Det finns revisorer, artister, socialarbetare och mekaniker som på relativt kort tid blivit kompetenta handtydare.

Du kan också lära dig handtydning, du kan också lära dig att se djupt in i en människas själ.

Om du vill lära dig handtydningens ädla konst är du välkommen på någon av mina kommande workshops. Läs om kommande kurs i Professionell Handtydning.

BOKA DIN HANDTYDNINGANALYS NU!

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen