Kompositögla

Mönstret består av två öglor som går åt olika håll. Det grundläggande med dubbelöglan är tankedualitet, vilket oftast skapar inre konflikter, förvirring och självtvivel. Vilket av område av livet det gäller beror på vilket finger som det sitter på och visar då inom vilket område där man har mest förvirring och konflikt. Allt de gör inom området undermineras av självtvivel och ifrågasättande. De känner ofta ånger och önskar att de gjort saker på annat sätt.

Dubbelöglor gör det möjligt att se värdet av de olika alternativen eller båda sidor i olika slags konflikter och diskussioner. Men de kommer ofta i bryderi och blir obeslutsamma eftersom de känner att de dras i båda riktningarna och det blir svårt att välja. Osäkerhet och vacklande är deras följeslagare och det blir ofta rörigt för dem. De kan bli en pågående strid mellan materiella och praktiska hänsyn som hämmar deras mer idealistiska strävanden.

Eftersom deras strävanden undermineras av självtvivel kan en slags förlorarmentalitet ta plats i dem och de kan ge upp för lätt. Därför behöver de ständigt uppmuntran från andra för att fortsätta arbeta mot sina mål i livet, stora som små. Vi kan inte ändra våra fingeravtryck, men vi kan komma överens med dem och arbeta med dem istället för mot dem och bli besegrade av dem. Dubbelöglor behöver acceptera det cykliska och dualistiska I deras upplevelser av livet. Känslomässigt tenderar de att uppleva avsevärda toppar och dalar, de kan också ha allvarliga humörsvängningar. Hellre än att bli deprimerad över de tuffa sidorna i cyklerna, ska det istället ses som oundvikliga delar av deras liv. Dubbelöglor upplever verkligen livets toppar och dalar mer intensivt än de flesta, men behöver tänka på att inte fastna när det går nedför i livets spiral. Risken finns för att bli desillusionerad och besviken som kan leda till depression. De behöver uppmuntras så de fortsätter framåt trots detta, ett bra motto för dubbelöglor är ”Var stark i tron, ha tvivel men också stor beslutsamhet”.

Det som är mer positivt med dubbelöglan är att de har förmågan att se båda sidorna, en sorts diplomatisk förmåga som gör dem bra som förhandlare eller medlare. Dubbelöglor behöver integrera båda sidorna av myntet snarare än att se dem som oförenliga motsatser.

Dubbelöglemönstret påminner mycket om taoismens yin/yang-symbol och det är inom taoism som man ser motsatser som något som kompletterar snarare än polariseras. Nyckeln ligger i att acceptera livets cykliska natur och se att under dualiteten finns en fundamental Enhet. Det kan mycket väl finnas två sidor av myntet, men det skulle inte vara ett mynt om det inte hade två sidor. Lösningen på dubbelöglans dilemma ligger därför i att förena och integrera motsatserna i livets upplevelser, att sträva efter att skapa en balanserad förståelse av de olika dimensionerna av livets upplevelser.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen