Fingeravtrycken

Den psykologiska signifikansen i dermatoglyfer (fingeravtryck)

Av: Christopher Jones, MA (Oxon)

De dermatoglyfiska mönstren i handen är intima och privata symboler i varje individ. Fastän detta är sant för alla slags hudavtrycksmönster i handflatan som helhet, är det särskilt sant angående de digitala dermatoglyferna, eller fingeravtryck på vanlig svenska. Alla vet vi att alla människor har unika fingeravtryck, ett faktum som inte minst polisen över hela världen använder sig av. Dessutom förändras de inte. Att de används för att identifiera människor säger oss hur signifikanta de är som indikatorer för identitet; att de är så unika visar hur signifikanta de är som ett mätvärde av individualitet.
Forskning har bekräftat att de inte bara har en genetisk signifikans utan att de även avslöjar vissa distinkta psykologiska egenskaper.  

Som oföränderliga och medfödda mönster är det tydligt att våra fingeravtryck är en uppsättning särskiljande drag av vårt medvetande. På sätt och vis är de bakgrunden, eller handens kuliss eftersom de beskriver mönster i individens medvetande som är förinställda från födseln. Fingeravtryckets mönster visar på medvetandets egenskaper som är medfödda hos individen och därmed beskriver en del av de grundläggande egenskaperna i deras medvetande. Som medfödda mönster, avslöjar de vissa medfödda inriktningar, förmågor eller talanger. De visar särskilt på en hel del om din personlighet och dina psykologiska anlag. 

Man behöver förstå betydelsen av att fingeravtrycken är på översta fingerfalangen. Fingrarna ses som manifestationer av medvetandets mönster, de avslöjar psykologiska inställningar och hur medvetande orienterar sig i individen.  Översta falangen på fingrarna är särskilt associerade med intellektuella och cerebrala mönster i sinnet. Därför kan vi förstå att de inte bara är indikatorer på medfödda psykologiska faktorer utan att de också avslöjar något om de fasta parametrar inom oss som var och en av oss uppfattar och konceptualiserar. De säger något om hur vi tänker på så vis att de berättar om vilka ramverk vårt tänkande arbetar inom.  De är besläktade med vad en del psykologer kallar för ”gestalt”.  

Det är viktigt att komma ihåg här hur ”bakom kulisserna” som fingeravtryck är – de är så mycket en del av hur vi uppfattar och upplever världen att vi vanligtvis antar att alla tänker på samma sätt som vi gör. Men det är såklart inte sant och skillnaderna som vi finner mellan olika människors fingeravtryck visar på detta. Men, även om vi delar samma fingeravtrycksmönster med många andra människor och därmed delar samma sorts mentala ramverk är våra psykologiska mönster i slutänden unika för var och en av oss. Inte ens identiska tvillingar har samma fingeravtryck. Därför avslöjar våra fingeravtryck någonting om vår unika individualitet. De utgör en avgörande del av vår individuella identitet och avslöjar därmed både vår individuella form och hur den uttrycks.

Det finns sju huvudsakliga sorters fingeravtrycksmönster, ulnaloopen, virveln, den enkla bågen, dubbelloopen, radialloopen, påfågelsögat och tältbågen. Mönstertyperna kan enkelt klassificeras i enlighet med de fyra universella elementen Jord, Vatten, Eld och Luft. Att använda elementen hjälper oss att definiera den psykologiska betydelsen av mönstren med större tydlighet.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen