Långfinger

Långfingret – MUREN

Detta är det längsta fingret och handlar om psykologisk stabilitet, värderingar och balans.

Långfingrets metafor är ”muren” eftersom det representerar de inrotade, ”tunga” och viktiga mentala konstruktionerna. Koncept som patriarkat, ortodoxi, livsstil, regler, begränsningar, auktoritet, karriär, konventioner och vilka värderingar du lever efter etableras i långfingret. Sådana fixa konstruktioner formar våra mentala gränser och logiska idéer som passar in som tegelstenar i ett system.

På den passiva handen representerar det mer värderingarna under uppväxten – familjen, skolan, materiell trygghet och traditioner.

Ett långt långfinger indikerar systematiserad kunskap och stor respekt för auktoriteter eller värdesystem. Deras kunskap tenderar att vara detaljerad, metodisk och praktisk. Människor med kort långfinger är ofta frustrerade av lagar och regler och inte sällan vill de stå utanför samhället. Kort långfinger kan vara ett tecken på en potentiellt oorganiserad, stressig personlighet med få gränser som inte kan acceptera begränsningar. De med kort MUR är ofta rebelliska och kan ha en kantig, anarkistisk kvalitet som man ofta finner i konstnärer och artister.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen