Ulnar & radiell ögla

Skillnaden mellan öglorna är att de mer vanliga ulnaröglorna är öppna mot lillfingret till och den radiella öglan är öppen åt tummen till.

Öglemönstret är det allra vanligaste mönstret vi finner på fingertopparna och av det kan vi dra slutsatsen att öglor visar på en ganska konventionell personlighetstyp.
De är ofta grupporienterade och därför fungerar de väl i olika sociala sammanhang. Öglan ger flexibilitet och anpassningsbarhet och därför passar de bra ihop med andra människor och är bra på att ha att göra med andra människor i olika sammanhang.
De med öglor är mycket mottagliga för allt – nya idéer, förändrade omständigheter, miljöer såväl som andra människor. Men de tenderar att följa snarare än att leda, att smälta in i grupper snarare än att sticka ut; följaktligen blir det ofta brist på individualism och en tendens att anpassa sig.

Mentalt är öglor mångsidiga och assimilitiva. De kan vara fantasifulla och ha ett starkt estetiskt sinne eftersom de är mycket mottagliga för intryck. Men ibland är de för lättimponerade, vilket kan leda till godtrogenhet. En dominans av öglor visar på ett sinne som kan sakna koncentrationsförmåga och lätt blir störd. De är flexibla och kan ofta lite om mycket.

Mest av allt behöver ögletypen andra människor eftersom de har behov av samhörighet. Att ha vänner och ett socialt nätverk är viktigt för dem. Följaktligen ogillar de eller är till och med rädda för att vara ensamma. De känner behovet att knyta an till andra människor, antingen socialt eller på arbetet, där de fungerar bäst om de kan jobba i ett team.

Generellt gäller detta för både ulnar och radiella öglor, men radiella öglor tenderar att bli mer egocentriska än ulnarögletypen, och kan därför vara lite mer kraftfulla och dominerande. De radiella öglorna tenderar att vara mer centripetala, de drar saker in i sig själva medan ulnaröglan ofta är mer centrifugala och därför bättre på att tillmötesgå andra. En radiell ögla indikerar en extrem mental öppenhet gentemot andra att de ofta tappar bort sig själva. Radiella öglor skapar ett inre tvång att prioritera andras behov framför sina egna och skapar en osäker, instabil och hyperkänslig personlighet.

Det är ulnarögletypen som oftare har en klarare uppfattning om sig själv eftersom uttrycken för individualitet kommer inifrån snarare än utifrån. Man förstår det enklare om man tänker sig i vilken riktning som öglan sträcker sig emot. Den ena, om än mer streberaktig, tenderar att internalisera den yttre miljön, medan den andra, om än mer passiv och mottaglig, tenderar att externalisera sig själva.
Den fulla innebörden av dessa öglemönster tas djupare in när vi tittar på fingeravtrycken på varje enskilt finger. Fastän ulnaröglan är extremt vanlig på alla fingrar, finns den radiella öglan bara vanligtvis på pekfingret och därför är det här som detta mönster har störst betydelse.   

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen