Pekfinger

Pekfingret – SPEGELN

Pekfingret är det viktigaste fingret eftersom det är fingret för Självreflektion. Fingret representerar relationen med dig själv, din självkänsla och din medvetenhet om dig själv. Fingret styr alla aspekter av hur du ser på dig själv – den personliga världen, självutveckling, självkänsla och visioner du har.
Ansvar och integritet är också kopplat till pekfingret.

Om det är minst 5 mm kortare än ringfingret, har flera forskningspapper visat på problem med låg självkänsla och inslag av depression. I sådana fall finns hos individen en motvilja till självanalys och brist på ansvarstagande och auktoritet under barndomen. Detta är vanligt hos barn som växt upp i stora familjer där individen fick spela ut för att få uppmärksamhet, och i alla situationer där självvärde och ansvar inte förstärktes (vanligtvis ett tecken på föräldrars försummelse, att ha blivit bortskämd eller inte fått känna sig som en individ). Ett kort pekfinger är vanligtvis tydligast på den passiva handen och indikerar utvecklingen av mer självvärde i vuxen ålder.

Om pekfingret är bara så mycket som en millimeter längre än ringfingret anses det vara långt. Människor med långa pekfingrar tenderar att vara dolda eller öppna kontroll-freaks. De ägnar sig åt mycket självreflektion och är intensivt självmedvetna. De har också naturliga ledaregenskaper och är idealistiska perfektionister.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen