Enkelt valv

Det grundläggande med det enkla valvet är att ge beskydd och säkerhet åt dem själva och andra, särskilt deras familj. De karakteriseras att hysa dedikation, lojalitet, engagemang och ansvarskänsla vilket gör dem stabila, konsekventa och goda medarbetare.

Deras behov av säkerhet kan visa sig som en önskan att bilda pakter med andra, som en familj, stam, en grupp eller nation. De har en stark känsla för stöd och solidaritet. Men deras behov av säkerhet kan också göra dem försiktiga och reserverade. De kan bli motvilliga till att möta förändringar och kan ha svårt att möta och anpassa sig till nya idéer och oväntade omständigheter. Motståndet för förändring kan visa sig som trots och envishet. De med enkelt valv är av naturen misstänksamma mot allt tills det bevisat sig själv. Behovet av säkerhet kräver förvissning, inte tvekan.  

De med enkla valv är ofta återhållsamma med sig själva eller till och med trycker ner sin personlighet. Det är delvis ett självförsvar, men de tenderar att vara reserverade snarare än uttrycksfulla. De kan ha svårigheter med artikulation, som långsamt tal eller ha ett tvekande, stammande sätt att tala på. Istället föredrar de att handla snarare än att tänka eller prata. Mest av allt kan de ha svårt att uttrycka sina känslor, som de finner svåra att uttrycka ens för sig själva. De kan vara något känslomässigt hämmade eller ha svårt att visa ömhet och tillgivenhet.

Men först och främst ger det enkla valvet praktikalitet. De tycker om att skaffa sig praktiska och/eller säljbara förmågor som både kan göra dem användbara i samhället och som också ger dem en anställning som förser dem med viss materiell säkerhet. Därför arbetar de ofta inom försäljning eller i yrken som fordrar praktiskt handlag. Om det är många enkla bågar på en hand kan det tyda på specialistkompetens – någon som har praktiska förmågor men har utvecklat en specialitet (ex. vis hantverkare, skogsvårdare eller liknande). 

Det är ganska ovanligt att hitta en hand som domineras av enkla bågar. I motsats till vad man kanske kan förvänta sig så är människor med enkla bågar ofta rebelliska i de flesta av sina aktiviteter, de revolterar mot konventioner snarare än att de lever under dem. De kan vara ganska öppet envisa och trotsiga – de som domineras av enkla bågar i fingrarna är lika okonventionella som de är ovanliga.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen